Paslaugos

Buhalterinė apskaita

Pilnas buhalterinės apskaitos tvarkymas, apimantis visas buhalterines paslaugas nuo  dokumentų suvedimo iki ataskaitų pateikimo atitinkamoms institucijoms.

Apleistos buhalterijos tvarkymas

Buhalterinės apskaitos sutvarkymas ar pertvarkymas už praėjusius laikotarpius, tikslinant arba pateikiant nepateiktas deklaracijas, paskaičiuojant mokesčius, pateikiant balansus, pagal visus galiojančius valstybinių institucijų reikalavimus.

Mokesčių patikrinimas

Patikriname ar mokesčiai apskaičiuojami ir mokestinės ataskaitos sudaromos pagal mokesčių mokėjimą, deklaravimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

Įvertiname ar įmonės taikoma mokestinės apskaitos sistema yra optimali, ar įmonė išnaudoja visas įstatymuose numatytas lengvatas. Taip pat patariame kaip pataisyti pastebėtus pažeidimus ir pasinaudoti lengvatomis. Laiku pataisytos klaidos, padeda išvengti baudų, o mokesčių optimizavimas didina įmonės pelną ir konkurencingumą.

Vyriausiojo finansininko atstovavimas

Duomenų bei deklaracijų teikimas valstybinėms institucijoms, mokesčių paskaičiavimas, balansų sudarymas, buhalterinės apskaitos kontrolė, išsaugant jūsų apskaitininką (ar jo funkcijas atliekantį asmenį).

Administravimo paslaugos

Visos atskirai su klientais aptariamos papildomos jums reikalingos administravimo paslaugos: papildomos darbuotojų kontrolės, pasirašytų sutarčių vykdymo sąlygų sekimas, sąskaitų faktūrų pagal jas išrašymas ir panašiai.

Parašykite mums žinutę